Vi støtter årets TV-aksjon!

«Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen». Slik innleder NRK årets TV-aksjon, som i år går til Kirkens Bymisjon, og deres arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

– Vi i Brilliant er opptatte av kultur, inkludering og sosialt fellesskap, og årets TV-aksjon treffer oss midt i hjertet. Vi kjenner på ansvaret for å være med og bidra til inkludering, og trygge rammer som mennesker kan oppnå egne mål og drømmer i, sier Wenche Lie-Pedersen, daglig leder i Brilliant AS.

TV-aksjonsmidlene skal ifølge Kirkens Bymisjon blant annet brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Det er mange barn som ønsker seg dette, men hverken har råd eller tilgang. Med TV-aksjonen tenker de å opprette flere utlånssentraler og fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Inkludering og mestering gjennom fritidsaktiviteter er særdeles viktig for barn og unge, og dette temaet engasjerte oss spesielt. Brilliant gir derfor en fritidsaktivitet per ansatt til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer alle bedrifter med anledning til å gjøre det samme.

Les mer om innsamlingsaksjonen på https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/

Relatert innhold
Brilliant inngår samarbeid med Trondheim Maraton
-Vi gleder oss til å være med og sette vårt preg på Trondheim Maraton, både på selve løpsdagen og øvrige aktiviteter gjennom året. Vårt mål er å få flest mulig i aktivitet, lage mye liv langs løypa og bidra til folkefesten dette er for byen.
Emil får IoT enhetene til å snakke sammen i skyen
-Nå til dags er «alt» på nett, og sensorer kan måle alt fra innholdet i et kjøleskap, til ulike parametere i produksjonsutstyr og mer avanserte ting. Det å samle disse dataene i skyen, og få de til å snakke sammen, åpner mange dører.