Velkommen tilbake, Erik!

Ingenting gleder oss mere enn ansatte som vender tilbake til oss! Sist Erik jobbet i Brilliant bistod han kundene med oppsett og tilpasning av IT-løsningene. Hans ekspertise og serviceinnstilling gjorde han til en godt etterspurt ressurs hos kundene.
–Selv om jeg stortrivdes i Brilliant, følte jeg på lysten til å dra litt lengre ut i verden og lære nye ting. Jeg havnet i Oslo, hvor jeg fikk verdifull erfaring og innblikk i en IT-bransje som var litt annerledes enn her oppe.

Brilliant riktig plass å være

I høst vendte Erik tilbake til Trondheim, og da var han ikke i tvil om hva han ville. – For meg har Brilliant alltid vært ett spennende selskap, og det er viktig for meg å kunne jobbe med ny og moderne teknologi. Med større organisasjon og høyere ambisjoner for vekst og videreutvikling passet det godt å få tilbud om å komme tilbake. Jeg har personlige mål om å utvikle meg faglig og være i front med kunder som vil lykkes med ny teknologi. Da er Brilliant riktig plass å være for å oppnå nettopp det.

 

Større merverdi av investeringene

Erik påpeker også endringene som har skjedd i markedet de siste årene, hvor stadig flere ser hvordan de kan realisere potensialet som finnes i å være i skyen. Det ligger mange gevinster i skyplattformene, spesielt innen automatisering og selvbetjente løsninger hvor teknologien jobber for kundene.
I hans nye rolle er det nettopp merverdiene som bor i kundenes systemer som skal finnes og løftes frem.

-De aller fleste bedrifter er i skyen nå, gjerne på Microsoft-plattformen og Microsoft 365. Der har det skjedd en enorm utvikling de siste årene, og mange kunder ser nå på muligheten for å utnytte teknologien og få større merverdi av investeringene. Jeg ser frem til å bidra og hjelpe til med utvikling og opplæring av kundene våre, slik at de får utnyttet Microsoft-plattformen og alle fordelene som finnes i en moderne IT-plattform, avslutter han.

 

Relatert innhold

Ligger dokumentene deres fremdeles på serveren?

10 år har gått siden Microsoft lanserte muligheten for å jobbe i samme dokument, regneark eller presentasjon i Office 365. Likevel er det overraskende mange som må logge seg på serveren for å finne tak i dokumentene de jobber i. Hvorfor er det slik?